HSEQ Manager


Ansvar og arbeidsoppgaver

HSEQ Manager hos Blue Logic er både operativ og strategisk og vil få varierte arbeidsoppgaver med mulighet for å være med å forme bedriften. Som HSEQ Manager vil du være ansvarlig for hele ledelsessystemet, avvikssystemet, HMS, opplæring og vårt dokumentasjonsstyringssystem.

Du vil være ansvarlig for utførelse av både interne og eksterne revisjoner, og for presterte HMS- og kvalitetsmål. Du vil også ha ansvar for å observere og evaluere HMS- og kvalitetskrav, for sertifiseringer og utvikling av prosesser og ledelsessystemet. Du vil i tillegg være en støttefunksjon mot salg, innkjøp og prosjekt. Du vil ha ansvar også for sporbarhet, identifisering og dokumentasjon og sikre at vi tilfredsstiller interne og eksterne krav og forventninger. Stillingen rapporterer til Managing Director.
 
Kvalifikasjoner:
 • Høyere utdanning, relevant i forhold til stilling og bransje
 • Erfaring innen HMSK/kvalitetsledelse
 • Erfaring innen kvalitetskontroll
 • Kunnskap om relevante standarder, lover og forskrifter
 • Erfaring innen ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001
 • Erfaring fra energibransjen og fortrinnsvis subsea-industri
 • Kompetanse og erfaring med teknisk dokumentasjon og dokumentasjonskontroll
 • Beherske norsk og engelsk svært godt, skriftlig og muntlig.
 • Gode datakunnskaper
 
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Strukturert, men med evne til å ha mange baller i luften samtidig
 • Løsningsorientert og kreativ
 • Selvstendig/selvgående
 
Vi tilbyr:
 • Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • Uformelt og trivelig arbeidsmiljø
 • Gode forsikring og pensjonsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser 


Søknad sendes: Email: job@bluelogic.no  
eller 
Blue Logic AS, Attn. HR dep., Luramyrveien 29, 4313 Sandnes
 
Vi behandler søknadene fortløpende.